Οι δέκα εντολές του Social Media Marketing

social-media-marketing-for-business

Η ερασιτεχνική χρήση των Social Media από ορισμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα γιατί:

  • Δεν φτάνει το επιθυμητό μέγεθος των fans που χρειάζεται έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα στις πωλήσεις.

  • Παρέχει χαμηλή αλληλεπίδραση με το Target Group.

  • Δεν παρέχει επιστροφή στην επένδυση σε χρήμα και χρόνο.

Συνέχεια

Advertisements